О Екскурзије Дунавом1. Циљ едукативне игре


„Екскурзије Дунавом – Путовање Дунавом“ има за циљ да на забаван начин омогући младима и старима да усвоје основна знања о десет подунавских земаља и подстакну колеге на разговор о тим земљама. Уз комбинацију сликовних мотива и питања, играчима се предлаже да путем интернета или других извора и ресурса пронађу информације о одабраним феноменима из природе, културе и свакодневног живота земљама кроз које протиче Дунав.


2. Структура игре


Игра укључује неколико нивоа који су међусобно повезани:

● Игра са картама (меморијске картице), садржи 24 пара карата са сликовниммотивима
● Квиз обухвата 5 области, које подстичу различите начине трагања заодговорима,
● Подручје знања је део који садржи понуђене одговоре на питања и омогућавапродубљивање знања.


3. Начин играња


„Путовање Дунавом“ је игра коју можете играти сами, у пару или у малим групама. Постоје две верзије игре:

● Онлајн игра садржи бодовно рангирање резултата свих играча (енг. Highscore),решења и материјале за преузимање (погледајте више на Онлајн игра)
● Штампани (офлајн) материјал – игра са картама које су одштампане (погледајте вишена Игра са картама)


Путовање Дунавом – онлајн верзија игре:


Добродошли на страницу „Екскурзије Дунавом – Путовање Дунавом“. Направили смо ову страницу са циљем да на забаван начин све заинтересоване упознамо са основним информацијама о десет земаља кроз које тече Дунав и да подстакнемо учеснике на разговор о тим земљама.
Интернет (онлајн) верзија игре „Екскурзије Дунавом – Путовање Дунавом“ погодна је за „путнике самотњаке“ који желе да открију различите феномене везане за природу, културу и свакодневни живот у Подунављу, али може се играти и у малим групама (породица, школски разред, вршњачке групе, међугенерацијски сусрети). У ту сврху доступни су бројни материјали који се могу преузети и одштампати (видети у одељку Знање под „Материјали за преузимање“).

Игра обухвата неколико нивоа: Меморија Имате могућност да играте онлајн (сами) или за столом са другим играчима. Онлајн верзија функционише тако што се кликом на одређена поља отварају карте, а задатак је пронаћи парове. Током игре се сабира број кликова потребних за отварање свих парова. Највише поена (бодова) добијају они играчи којима је требало најмање кликова. Ако је број кликова исти, сви поени се сабирају и рангирају на листи резултата, те тако утврђује победник.
Ако играте игру за столом са другим играчима, тада побеђује онај који је отворио, тј. освојио највише парова.

Квиз „Квиз“ нуди могућност да тестирате стечено знање (на пример, знање о опису земаља). На располагању је пет различитих квизова:

1. Одговорите на питања: Биће Вам постављено питање (у текстуалном облику) ипотребно је одабрати исправан одговор (у текстуалном облику) од четирипонуђене опције. За сваки тачан одговор добијате поен, док нетачни одговорине утичу на резултат, односно не одузимају се поени приликом нетачногодговора.
2. Изаберите праву слику: Биће Вам постављено питање (у текстуалном облику) ипотребно је одабрати, тј. кликнути на одговарајућу слику. За сваки тачан одговордобијате поен, док нетачни одговори не утичу на резултат, односно не одузимајусе поени приликом нетачног одговора.
3. Препознајте значење слике: Биће Вам постављено питање везано за значењеслике. Одговор бирате између четири понуђене опције (у текстуалном облику).За сваки тачан одговор добијате поен, док нетачни одговори не утичу нарезултат, односно не одузимају се поени приликом нетачног одговора.
4. Погодите тачан број: Биће Вам постављено питање и потребно је да унесетеодговарајући број. Након тога, видећете процентуално колико је одговор који стедали тачан. Ако је одступање између 50-25% играч добија један бод. Ако јеодступање мање од 25%, а одговор делимично тачан, играч добија два бода. Завећа одступања бодови се неће додељивати. Ако је одговор у потпуности тачан,играч добија три бода.
5. Квиз о земљама: Биће Вам приказана слика. Потребно је да сваку подунавскуземљу повежете са одговарајућом сликом. За сваки тачан одговор добијатеједан поен, док се за сваки нетачан одговор одузима један поен. Дакле, у овомквизу је могућа негативна оцена.

Пошто квиз обухвата различите категорије, за сваки квиз понаособ се добија посебна оцена, тј. подаци се рангирају на листи резултата (од најмањег до највишег броја освојених поена). Ако је број поена исти, онда се рангирање врши на основу дужине трајања игре (боље је рангиран они који за краће време заврши активност).


Путовање Дунавом – верзија игре са картама:Обухвата:
● Самостално истраживање тока Дунава (документ „Ток Дунава“ на веб сајтуwww.danube-excursions.eu у одељку „Знање“ под опцијом Преузимање).
● Упаривање застава и/или градова са одређеним земљама (доступно у одељку„Знање“ под опцијом Преузимање).
● Покушајте одговорити на питања уз помоћ 24 пара карата, понуђених у кутији,са мотивима који се односе на природу, културу и свакодневни живот. Каопомоћ могу послужити описи слика, као и претрага на интернету.
● Упоредите решења за поједине области (доступно у одељку „Знање“ подопцијом Материјал за преузимање).
● Детаљнија претрага на интернету уз помоћ кључних речи. Потражите поменутепојмове у пољу за претрагу и презентујте резултате у групи.
Више на… (Линк ка >>погледајте доле)