O igri

1. Cilj edukativne igre


Cilj je igre Danube-Excursions na zabavan način prenijeti starim i mladim igračima osnovna znanja o deset podunavskih zemalja i motivirati ih na razgovor o ovim zemljama. Kombinacija slika i pitanja potiče igrače da pretraživanjem interneta ili drugih izvora informacija pronađu odgovore na pitanja o odabranim pojavama iz područja prirode, kulture ili svakodnevice specifične za svaku od deset zemalja.

2. Koncept


Igra se sastoji od nekoliko nivoa koji se nadovezuju jedan na drugoga:

● Igre s karticama poput igre pamćenja u kojoj treba pronaći 24 para slika,
● Kviz s 5 podnivoa koji na različite načine potiče na rješenje pitanja znanja,
● Dio s informacijama koji sadrži rješenja pitanja i nudi mogućnost da produbite znanje


3. Načini igranja


Danube –Excursions može se igrati individualno, u dvoje ili u grupama. Igra postoji u dvije izvedbe:
● Kao online-igra s maksimalnim brojem bodova, rješenjima i materijalima za preuzimanje (više informacija pod online-igra),
● kao offline-igra: igra s karticama s tiskanim materijalima (više informacija pod igra s karticama)

Danube-Excursions online-igra:Dobrodošli na stranicu Danube-Excursions! Ova stranica nastala je s ciljem da svim zainteresiranima kroz igru prenesemo osnovna znanja o deset podunavskih zemalja i motiviramo igrače na razgovor o ovim zemljama.
Online-verzija igre pogodna je za one koji „putuju“ sami, koji za sebe žele otkriti razne pojave iz područja prirode, kulture i svakodnevice podunavskih zemalja, ali se može igrati i u malim grupama (u krugu obitelji, s razredom, u grupi penzionera, međugeneracijskim susretima). U te svrhe na raspolaganju su mnogi materijali koje je moguće preuzeti i otisnuti (pogledaj podizbornik Znanje pod Materijali za preuzimanje).

Pojedini nivoi:


Igra pamćenja
Igru pamćenja možete igrati i na računalu online (individualno) ili na stolu s drugima. U online-verziji broji se koliko ste puta kliknuli da biste otkrili sve parove. Na taj način će na popis najboljih (s najvišim brojem bodova) biti uvršteni oni s najmanjim brojem klikova. U slučaju jednakog broja klikova na popis će biti uvršten onaj igrač, kojemu je trebalo manje vremena za otkrivanje svih parova.
Ako igrate na stolu s dugima pobjednik je onaj tko otkrije najviše parova.

Kviz Igrajući kviz možete provjeriti svoje znanje koje ste stekli npr. čitanjem sadržaja u podizborniku Znanje – opisi zemalja. Imate izbor između pet različitih tipova kviza:
1. Odgovaranje na pitanja: Na postavljeno pitanje (u tekstualnom obliku) odgovarate birajući između četiri ponuđena odgovora. Za svaki točan odgovor dobivate jedan bod. Za pogrešan odgovor ne dobijete bod, ali ni negativne bodove.
2. Odabir prave slike: Na postavljeno (tekstualno) pitanje morate odgovoriti odabirom prave slike. Za svaki točan odgovor dobivate jedan bod. Za pogrešan odgovor ne dobijete bod, ali ni negativne bodove.
3. Prepoznavanje značenja slike: Uz sliku se postavlja i jedno pitanje. Odgovarate odabirom jednog od ponuđenih (tekstualnih) odgovora. Za svaki točan odgovor dobivate jedan bod. Za pogrešan odgovor ne dobijete bod, ali ni negativne bodove.
4. Pogađanje točnog broja: Na postavljeno pitanje odgovarate upisivanjem broja koji smatrate točnim. Potom Vam sustav prikazuje u kojem je postotku Vaš odgovor točan. Ukoliko broj koji ste upisali od točnog broja odstupa 50-25%, dobivate jedan bod. Ako je odstupanje manje od 25%, ali ne potpuno točno, dobivate dva boda. Za odstupanje veće od 50% ne dobivate bod, a za točan odgovor igrač dobiva tri boda.
5. Kviz poznavanja zemalja: Prikazana je jedna slika, kojoj je potrebno pridružiti sve navedene podunavske zemlje. Ovisno o slici treba pridružiti manje ili više zemalja. Za svaki točan odgovor dobivate jedan bod, ali za pogrešan odgovor oduzima Vam se bod, što znači da je moguće skupiti negativne bodove
Budući da su kvizovi različiti svaki ima svoj maksimalni broj bodova i popis najboljih igrača. Kod jednakog broja bodova višepozicionirani igrač je onaj koji kviz riješi za manje vremena.

Danube-Excursions kao igra s karticamaSadrži sljedeće mogućnosti igre:
● Samostalno slaganje toka Dunava (dokument „Tok Dunava“ dostupan je na mrežnojstranici www.danube-excursions.eu u izborniku Znanje pod Preuzimanja)
● Pridruživanje zastava i gradova zemljama (dostupno u izborniku Znanje podPreuzimanja)
● Odgovaranje na pitanja uz 24 para kartica koje se nalaze u kutiji, s motivima prirode,kulture i svakodnevice. Pomoći mogu opisi slika i pretraživanje interneta.
● Uspoređivanje s rješenjima za pojedino područje (dostupno u izborniku Znanje podMaterijali za preuzimanje)
● Pretraživati Internet uz pomoć popisa ključnih riječi, tj. pretraživanje navedenihpojmova s popisa, prezentacija rezultata u grupi.
● Više (poveznica na >> vidi dolje)