Изход Дунав-Екскурзии1. Цел на образователната игра


Дунавски екскурзии има за цел да предаде на млади и стари по забавен начин основни знания за десетте дунавски страни и да подтикне играещите към разговор за тези страни. Чрез комбинация от картинни мотиви и въпроси, играещите се предизвикват да намерят чрез Интернет или други източници на знания информация за избрани специфични за страната феномени в областите природа, култура и ежедневие.

2. Структура


Играта включва няколко игрови нива, които се надграждат едно върху друго:

● игра с карти, в която се търсят 24 чифта картинни мотива по смисъла на спомени,
● викторина с 5 подраздела, която стимулира по различен начин решаването на въпроси на знанието,
● област на знанието, която съдържа решенията на въпросите и предлага възможност за задълбочаване на знанията.


3. Начини на игра


Дунавски екскурзии може да се играе самостоятелно, по двойки или с различни малки групи. Играта се предлага в две формата:
● като онлайн-игра с висок резултат, решения и материали за изтегляне (виж повече на онлайн-игра) ● като офлайн-игра: игра с карти с печатни материали (виж повече на игра с карти)

Дунавски екскурзии като онлайн-игра:


Добре дошли в сайта на Дунав-Екскурзии! Създадохме тази страница с цел да предоставим по интересен начин на всички заинтересовани основни знания за десетте дунавски страни и да насърчим играещите заразговор за тези страни.
Онлайн-версията на „Дунавски екскурзии“ е подходяща за „самостоятелно пътуващи“, които искат да открият за себе си различни феномени от природата, културата и ежедневието в Дунавския регион, но може да се играе и в малки групи (семейство, училищен клас, група от възрастни хора, срещи между поколенията). За тази цел са на разположение онлайн многобройни материали, те могат също да бъдат изтеглени и разпечатани (вижте в раздела Знания под „Материали за изтегляне“).
Отделните нива на игра:
Мемо
Имате възможността да играете мемо както онлайн (самостоятелно), така и на масата с други. Онлайн-играта отчита предимно броя на кликванията, които човек е използвал, за да отвари всички двойки. Така в списъка на най-добрите (с най-много точки) влизат тези играещи, които са използвали най-малкия брой кликвания. При еднакъв брой на кликванията, се подрежда по-високо играещия с най-много точки, който е използвал по-малко време за отваряне на двойките. Играе ли човек играта на масата с други, то печели този, който е отворил най-много двойки.

Викторина
При „викторината“ съществува възможноста да се тестват придобитите знания (напр. за знанията - описания на страните). При това има пет различни викторини за избор:
1.Отговаряне на въпроси: Ще ви бъде зададен въпрос (в текстова форма) итрябва да изберете правилния отговор (в текстова форма) от четиривъзможности. За всеки правилен отговор получавате една точка. Грешнитеотговори не носят точка и отнемане на точки.
2. Да избереш правилната картина: Ще ви бъде зададен въпрос (в текстоваформа) и трябва да изберете подходящата картина. За всеки правилен отговорполучавате една точка. Грешните отговори не носат точка и отнемане на точки.
3. Да разпознаеш значението на картината: Ще ви бъде зададен въпрос закартина. Има четири възможни отговора (в текстова форма) за избор. За всекиправилен отговор получавате една точка. Грешните отговори не носят точка иотнемане на точки.
4. Да познаеш правилно числото: Ще ви бъде зададен въпрос и после трябва дананесете правилното според Вашето мнение число. След предаването сепоказва в какъв процент на въпроса е отговорено правилно. Ако отклонението ев диапазона от 50 - 25%, играчът получава една точка. Ако отклонението е по-малко от 25%, но все още не е изцяло коректно, то играчът получава две точки.При по-големи отклонения не се раздават точки. При един правилен отговор,играчът получава три точки.
5. Викторина за страните: Показва се картина. Трябва да се посочат всичкипоказани дунавски страни, които спадат към картината. Това означава, че трябвада се посочи само една или пък също всички страни. Тук се дава по една точка заправилен отговор. За грешен отговор се отнема една точка. По този начин евъзможен и отрицателен резултат.

Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) e .V.www. danube-excursions.euCopyright © 2019 IlEU. Alle Rechte vorbehalten.Мемо Имате възможността да играете мемо както онлайн (самостоятелно), така и на масата с други. Онлайн-играта отчита предимно броя на кликванията, които човек е използвал, за да отвари всички двойки. Така в списъка на най-добрите (с най-много точки) влизат тези играещи, които са използвали най-малкия брой кликвания. При еднакъв брой на кликванията, се подрежда по-високо играещия с най-много точки, който е използвал по-малко време за отваряне на двойките. Играе ли човек играта на масата с други, то печели този, който е отворил най-много двойки. Викторина При „викторината“ съществува възможноста да се тестват придобитите знания (напр. за знанията - описания на страните). При това има пет различни викторини за избор: 1.Отговаряне на въпроси: Ще ви бъде зададен въпрос (в текстова форма) итрябва да изберете правилния отговор (в текстова форма) от четиривъзможности. За всеки правилен отговор получавате една точка. Грешнитеотговори не носят точка и отнемане на точки.2. Да избереш правилната картина: Ще ви бъде зададен въпрос (в текстоваформа) и трябва да изберете подходящата картина. За всеки правилен отговорполучавате една точка. Грешните отговори не носат точка и отнемане на точки.3. Да разпознаеш значението на картината: Ще ви бъде зададен въпрос закартина. Има четири възможни отговора (в текстова форма) за избор. За всекиправилен отговор получавате една точка. Грешните отговори не носят точка иотнемане на точки.4. Да познаеш правилно числото: Ще ви бъде зададен въпрос и после трябва дананесете правилното според Вашето мнение число. След предаването сепоказва в какъв процент на въпроса е отговорено правилно. Ако отклонението ев диапазона от 50 - 25%, играчът получава една точка. Ако отклонението е по-малко от 25%, но все още не е изцяло коректно, то играчът получава две точки.При по-големи отклонения не се раздават точки. При един правилен отговор,играчът получава три точки.5. Викторина за страните: Показва се картина. Трябва да се посочат всичкипоказани дунавски страни, които спадат към картината. Това означава, че трябвада се посочи само една или пък също всички страни. Тук се дава по една точка заправилен отговор. За грешен отговор се отнема една точка. По този начин евъзможен и отрицателен резултат.

Дунавски екскурзии като игра с картивключва:
● Сам да очертаеш протичането на Дунав (документът „протичане на Дунав“ едостъпен на уебсайта www.danube-excursions.eu в раздела знания подизтегляния),
● да се подредят флаговете към страните и евентуално градовете към страните (враздела знание достъпно под изтегляния),
● да се опиташ да отговориш на въпросите към 24-те двойки карти в кутията скарти с мотиви от областта природа, култура и ежедневие. Тук помагатописанията на картините, както и разследванията в интернет.
● да се сравнят с решенията за отделните области (в областта на знанието –достъпни под материали за изтегляне).
● По-нататъшни разследвания в интернет с помощта на кутията за търсене надуми. Търсене на посочените понятия в кутията за търсене, представяне нарезултатите в групата.
● повече ... (линк към >> виж долу)